Openingsuren: ma – vrij van 7u00 tot 18u00 / za van 7u00 tot 13u00

Sorteer- & recyclagecentrum

In ons sorteer- & recyclagecentrum kan u terecht met diverse afvalstromen. U hoeft het zelf niet te sorteren, dat doen wij voor u. Bovendien is onze sorteerplaats uitgerust met een weegbrug, zodat wij u een correcte verrekening kunnen maken.

De site is bereikbaar via het jaagpad Vaartkant West, net voor Inter-beton en is open van ma – vrij van 6u00 tot 18u00 / za van 7u00 tot 13u00.

Storttarieven (01/04/2020) excl. BTW €/T
Asbest ( ook niet asbesthoudende leien behoren tot asbest ) Asbest moet afzonderlijk verpakt zijn in bigbags. 180,00€
Asfalt CAT 1 7,50€
Glas 70,00€
Groenafval 55,00€
Grond (vrij van stenen of ander afval) Aanvaarding onder voorbehoud van de analyseresultaten. de vergunning- houder behoudt zich het recht supplementen aan te rekenen wanneer de geleverde grond vervuild blijkt te zijn. 20,00€
Grond en stenen 23,00€
Natte grond 27,00€
Gips / Gipskartonplaten 96,00€
Houtafval 120,00€
Polystyreen 620,00€
Klasse 2 gemengd afval (geen asbest, klein gevaarlijk afval, huisvuil of roofing) 215,00€
Klasse 3B mengeling grond / stenen / bakstenen + max. 40% klasse 2 130,00€
Papier en karton 96,00€
Roofing niet-teerhoudend 240,00€
Banden 165,00€
Stabilisé 13,00€
Cellenbeton 110,00€
Harde plastic 90,00€
Treinbiels 180,00€
Storttarieven (01/04/2020) excl. BTW €/T €/T
zie: www.tracimat.be LMRP HMRP
Zuiver beton (ongewapend, geen zand / grond) 2,00€ 3,00€
Onzuiver beton (ongewapend, max 25% zand, geen grond) 4,50€ 6,50€
Onzuiver beton ( ongewapend, + 25% zand, geen grond ) 12,00€ 14,00€
Gewapend beton (< 50cm, geen zand / grond) 2,50€ 4,50€
Onzuiver gewapend beton (< 50cm, max 25% zand, geen grond) 7,00€ 9,00€
Zwaar gewapend beton (> 50cm o.a. betonplaten en -palen) 18,00€ 20,00€
Zuiver steenpuin ( dakpannen of zuiver steenpuin 0% zand of grond ) 10,00€ 13,00€
Mengpuin (max 10% vervuiling met zand of grond) 15,00€ 17,00€
Mengpuin ( max 25% vervuiling met zand of grond ) 20,00€ 23,00€
Afhaaltarieven ( 01/04/2020 ) excl. BTW  
Copro gekeurde producten €/T
Asfaltgranulaat 0 / 20 9,00€
Betongranulaat 0 / 20 8,50€
Betongranulaat 0 / 40 8,50€
Betongranulaat 20 / 40 9,50€
Mengggranulaat 0 / 56 4,00€
Puinzeefzand (verrekend op aanleveringen of afhalingen, geen uitbetaling) -1,00€
Dolomie 0 / 15 34,50€
Dolomie 5 / 15 41,00€
Kalksteen 7 / 20 25,80€
Porfierzand 0 / 4 11,10€
Betonzand 0 / 5 19,80€
Scheldezand 8,85€
Teelaarde 9,50€