Openingsuren: ma – vrij van 7u00 tot 18u00 / za van 7u00 tot 13u00

Sorteer- & recyclagecentrum

In ons sorteer- & recyclagecentrum kan u terecht met diverse afvalstromen. U hoeft het zelf niet te sorteren, dat doen wij voor u. Bovendien is onze sorteerplaats uitgerust met een weegbrug, zodat wij u een correcte verrekening kunnen maken.

De site is bereikbaar via het jaagpad Vaartkant West, net voor Inter-beton en is open van ma – vrij van 7u00 tot 18u00 / za van 7u00 tot 13u00.

Onze tarieven vindt u hier.

Onze acceptatie voorwaarden vindt u hier.

Storttarieven (01/03/2022) excl. BTW €/T
Asbest ( ook niet asbesthoudende leien behoren tot asbest ) Asbest moet afzonderlijk verpakt zijn in bigbags. 195,00€
Asfalt CAT 1 12,00€
Glas 70,00€
Groenafval 60,00€
Grond (vrij van stenen of ander afval) Aanvaarding onder voorbehoud van de analyseresultaten. de vergunning- houder behoudt zich het recht supplementen aan te rekenen wanneer de geleverde grond vervuild blijkt te zijn. 27,00€
Grond en stenen 27,50€
Natte grond 34,00€
Gips / Gipskartonplaten 120,00€
Houtafval 120,00€
Polystyreen 630,00€
Klasse 2 gemengd afval (geen asbest, klein gevaarlijk afval, huisvuil of roofing) 235,00€
Klasse 3B mengeling grond / stenen / bakstenen + max. 40% klasse 2 145,00€
Papier en karton 60,00€
Roofing niet-teerhoudend 240,00€
Banden 165,00€
Stabilisé 15,00€
Cellenbeton 120,00€
Harde plastic 95,00€
Treinbiels 200,00€
Storttarieven (01/03/2022) excl. BTW €/T €/T
zie: www.tracimat.be LMRP HMRP
Zuiver beton (ongewapend, geen zand / grond, < 200cm) 0,50€ 1,00€
Zuiver beton (ongewapend, geen zand / grond, > 200cm) 8,00€ 9,00€
Onzuiver beton (ongewapend, max 25% zand, geen grond) 12,50€ 13,50€
Gewapend beton (< 50cm, geen zand / grond) 2,50€ 3,50€
Onzuiver gewapend beton (< 50cm, max 25% zand, geen grond) 8,00€ 9,00€
Zwaar gewapend beton (> 50cm o.a. betonplaten en -palen) 20,00€ 21,00€
Zuiver steenpuin ( dakpannen of zuiver steenpuin 0% zand of grond ) 10,50€ 12,50€
Mengpuin (max 10% vervuiling met zand of grond) 15,50€ 17,50€
Mengpuin ( max 25% vervuiling met zand of grond ) 20,50€ 22,50€
Afhaaltarieven ( 01/03/2022 ) excl. BTW
Copro gekeurde producten €/T
Asfaltgranulaat 0 / 20 8,00€
Betongranulaat 0 / 20 9,50€
Betongranulaat 0 / 40 9,50€
Betongranulaat 20 / 40 10,50€
Brekerzand 0 / 6,3 8,00€
Betongranulaat 6,3 / 20 9,50€
Mengggranulaat 0 / 56 4,00€
Puinzeefzand (verrekend op aanleveringen of afhalingen, geen uitbetaling) -1,00€
Dolomie 0 / 15 37,63€
Dolomie 5 / 15 45,58€
Kalksteen 7 / 20 27,86€
Porfierzand 0 / 4 12,00€
Rijnzandzand 0 / 4 28,00€
Zeezand 0 / 2 15,44€
Scheldezand 12,50€
Teelaarde 16,50€
Kalksteen 2 / 8 27,00€