Gemengd afval excl. BTW
6m³ 355,00€
8m³ 425,00€
10m³ 485,00€
12m³ 560,00€
16m³ 710,00€
20m³ 810,00€ (max 3 ton)
25m³ 975,00€ (max 4 ton)
30m³ 1145,00€ (max 5 ton)
Groenafval excl. BTW
6m³ 210,00€
8m³ 247,00€
10m³ 264,00€
12m³ 285,00€
16m³ 338,00€
20m³ 380,00€
25m³ 460,00€
30m³ 495,00€
Klasse 3 mengeling grond / stenen + max 40% klasse 2 excl. BTW
6m³ 330,00€
8m³ 405,00€
10m³ 460,00€
12m³ 525,00€
Hout excl. BTW
6m³ 280,00€
8m³ 330,00€
10m³ 380,00€
12m³ 425,00€
16m³ 525,00€
20m³ 615,00€
25m³ 735,00€
30m³ 855,00€
Steenpuin (max 25% zand, geen grond) excl. BTW
6m³ 240,00€
8m³ 265,00€
10m³ 290,00€
12m³ 315,00€
Grond en grond met stenen excl. BTW
6m³ 355,00€
8m³ 470,00€
Roofing* (niet teerhoudend) excl. BTW
6m³ 240,00€/T
8m³ 240,00€/T
10m³ 240,00€/T
12m³ 240,00€/T
16m³ 240,00€/T
20m³ 240,00€/T
Asbest** (asbestzak verplicht) excl. BTW
6m³ 200,00€/T
8m³ 200,00€/T
10m³ 200,00€/T
12m³ 200,00€/T

* Bijkomende kost transport van €150,00. ** Bijkomende kost transport van €150,00 en €135,00 per containerzak.
* De container blijft max. 7 dagen in huur. Indien deze langer blijft staan, zal een supplement van € 2,50/dag aangerekend worden.

 • < 15 km: bovenvermelde prijzen zijn geldig voor de werflocaties die zich binnen een straal van 15 km bevinden, gerekend vanaf ons recyclagecentrum te Sint-Pieters-Leeuw.
 • 15 km tot 30 km: werflocaties gelegen tussen 15 km en 30 km vanaf ons recyclagecentrum te Sint-Pieters-Leeuw, zullen verrekend worden met een toeslag van € 40,00 per container op de hierboven vermelde prijslijst.
 • 30 km tot 50 km: werflocaties gelegen tussen 30 km en 50 km vanaf ons recyclagecentrum te Sint-Pieters-Leeuw,
  zullen verrekend worden met een toeslag van € 75,00 per container op de hierboven vermelde prijslijst.
 • De klant is verantwoordelijk voor elke schade of gevolgen die voortvloeien uit het plaatsen van de container en dient de nodige vergunning, signalisatie, verlichting of speciale voorzieningen aan te brengen.
 • Bij het plaatsen en weghalen van de container dient de klant ongeveer 15m vrije ruimte te voorzien.
 • Het plaatsen of weghalen van de container mag max. 15min. in beslag nemen. Wachttijden worden aangerekend aan € 68,00/u.
 • De container mag UITSLUITEND worden geladen met afvalstoffen behorend tot de hierboven vermelde types, zie onze acceptatievoorwaarden.
 • Indien de container overladen is, in volume of gewicht of niet conform geladen is, behoudt de chauffeur het recht om te weigeren de container weg te nemen, met dien verstande dat de klant belast wordt met alle kosten, boetes, vergoeding van directe of indirecte schade ten gevolge van het wegnemen van de container.
 • De container mag niet geladen worden hoger dan de zij-, achter- of voorkant van de container. De kubieke meters die boven de rand van de container geladen zijn, worden aan minimaal €35,00/m3 aangerekend.
 • Het netto gewicht mag de 12 T niet overschrijden, tenzij anders vermeld, de tonnages boven het toegelaten gewicht zullen worden aangerekend aan het gangbare tarief van het specifieke afvaltype dat zich in de container bevindt, bepaald door de acceptant van de erkende vervoerder.
 • De container wordt aan de chauffeur betaald bij plaatsing. Indien dit niet mogelijk is, voorziet de klant een betaalbewijs. Supplementen m.b.t. gewicht, inhoud of huur worden achteraf afgerekend.

Toezichthoudende overheid: Afdeling Handhaving, Diestsepoort 6, bus 71, 3000 Leuven