Klik op de link om de tarieven in PDF te downloaden: Tarieven containers 2019.03.01

Gemengd afval
8m³ 390,00€
10m³ 445,00€
12m³ 510,00€
16m³ 675,00€
18m³ 715,00€
20m³ 775,00€ (max 3 ton)
25m³ 940,00€ (max 4 ton)
30m³ 1095,00€ (max 5 ton)
Zuiver steenpuin (geen zand/grond)
8m³ 210,00€
10m³ 225,00€
12m³ 245,00€
Grond (vrij van stenen of ander afval)
8m³ 315,00€
Groenafval
8m³ 247,00€
10m³ 264,00€
12m³ 285,00€
16m³ 338,00€
20m³ 359,00€
25m³ 404,00€
30m³ 454,00€
Klasse 3 mengeling grond / stenen + max 40% klasse 2
8m³ 365,00€
10m³ 420,00€
12m³ 475,00€
Hout
8m³ 320,00€
10m³ 365,00€
12m³ 415,00€
16m³ 510,00€
18m³ 560,00€
20m³ 605,00€
25m³ 725,00€
30m³ 845,00€
Onzuiver steenpuin (max 25% zand, geen grond)
8m³ 250,00€
10m³ 275,00€
12m³ 310,00€
Grond en stenen
8m³ 330,00€
Roofing* (niet teerhoudend)
8m³ 220,00€/T
10m³ 220,00€/T
12m³ 220,00€/T
16m³ 220,00€/T
18m³ 220,00€/T
20m³ 220,00€/T
Asbest** (asbestzak verplicht)
8m³ 170,00€/T
10m³ 170,00€/T
12m³ 170,00€/T

* Bijkomende kost transport van €150,00. ** Bijkomende kost transport van €150,00 en €125,00 per containerzak.
* De container blijft max. 7 dagen in huur. Indien deze langer blijft staan, zal een supplement van € 2,50/dag aangerekend worden.

 • < 15 km: bovenvermelde prijzen zijn geldig voor de werflocaties die zich binnen een straal van 15 km bevinden, gerekend vanaf ons recyclagecentrum te Sint-Pieters-Leeuw.
 • 15 km tot 30 km: werflocaties gelegen tussen 15 km en 30 km vanaf ons recyclagecentrum te Sint-Pieters-Leeuw, zullen verrekend worden met een toeslag van € 30,00 per container op de hierboven vermelde prijslijst.
 • 30 km tot 50 km: werflocaties gelegen tussen 30 km en 50 km vanaf ons recyclagecentrum te Sint-Pieters-Leeuw,
  zullen verrekend worden met een toeslag van € 60,00 per container op de hierboven vermelde prijslijst.
 • De klant is verantwoordelijk voor elke schade of gevolgen die voortvloeien uit het plaatsen van de container en dient de nodige vergunning, signalisatie, verlichting of speciale voorzieningen aan te brengen.
 • Bij het plaatsen en weghalen van de container dient de klant ongeveer 15m vrije ruimte te voorzien.
 • Het plaatsen of weghalen van de container mag max. 15min. in beslag nemen. Wachttijden worden aangerekend aan € 63,00/u.
 • De container mag UITSLUITEND worden geladen met afvalstoffen behorend tot de hierboven vermelde types.
 • Indien de container overladen is, in volume of gewicht, behoudt de chauffeur het recht om te weigeren de container weg te nemen, met dien verstande dat de klant belast wordt met alle kosten, boetes, vergoeding van directe of indirecte schade ten gevolge van het wegnemen van de container.
 • De container mag niet geladen worden hoger dan de zij-, achter- of voorkant van de container. De kubieke meters die boven de rand van de container geladen zijn, worden aan minimaal €30,00/m3 aangerekend.
 • Het netto gewicht mag de 12 T niet overschrijden, tenzij anders vermeld, de tonnages boven het toegelaten gewicht zullen worden aangerekend aan het gangbare tarief van het specifieke afvaltype dat zich in de container bevindt, bepaald door de acceptant van de erkende vervoerder.

Toezichthoudende overheid: Afdeling Handhaving, Diestsepoort 6, bus 71, 3000 Leuven